รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่ 360 ถ.รัตนวงษา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000   
Create by : http://msglive.org Version 3.5.1 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.